İLÂN

   İzmir Bilirkişilik Bölge Kurulu Başkanlığımızca 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu ve 03/08/2017 tarih ve 30143 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Bilirkişilik Yönetmeliği hükümleri ile Bilirkişilik Daire Başkanlığının 29/11/2017 tarihli Bilirkişiliğe Kabule ve Bilirkişilik Başvuru Usul ve Esaslarına İlişkin Duyurusu gereğince, İzmir Bilirkişilik Bölge Kurulu Başkanlığımız yetki çevresinde oturan veya mesleki faaliyetlerini icra edenlerden, İzmir, Aydın, Manisa, Muğla, Uşak illeri dahilinde bilirkişilik görevi yapmak üzere, Bölge Bilirkişi Listesi oluşturulabilmesi için 01-11/12/2017 tarihlerinde başvuru alınmış ve 6754 sayılı Kanun gereğince Kurulumuza tanınan yetkiye istinaden gerekli incelemeler tamamlanmıştır.

   Bölge Bilirkişi Listelerinde yer almak için İzmir, Aydın, Manisa, Muğla, Uşak illerinden yapılan başvurular neticesinde;

   6754 sayılı Kanun'un 8. Maddesinin (b) fıkrasında geçen;

   "Bilirkişiliğe kabule ve bilirkişilerin sicile ve listeye kaydedilmesine karar vermek" hükmüne istinaden, il bazında yer alan başvuruları mevzuata ve ilâna uygun olanların başvuruları kabul edilmiş olup, 27/12/2017 tarihinden Kurulumuzca ve yetki çevremizdeki adalet komisyonlarınca yeminleri yaptırılarak, kesin listelere kabul edilmişlerdir.

   İlgililere hususi ve başka yolla ayrıca tebligat yapılmayacak olup, ilânen tebliğ olunur. 29/12/2017


*   İBAN bilgilerini yanlış girenlerin Kurulumuza dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir.

*   Uyap sistemindeki ve Mernis sistemindeki sıkıntılardan kaynaklı listelerde devamlı olarak inceleme devamlı etmektedir. Listelerle ilgili bilgilerinde eksik ya da yanlış olanlar ya da yemin ettiği hâlde listelerde yer almayanlar Kurulumuza başvurabilir.

*   Eksik belge, ret listesine yapılan itiraz işlemleri ve mazeret yeminleri incelemeleri devam etmekte olup, bilahare değerlendirme listeleri ve konuyla ilgili duyurular yine resmî internet sitemiz üzerinden yapılacaktır.


LİSTESİTEMİZİ
 
2017 | İzmir Bilirkişilik Bölge Kurulu
Yeni Bölge Adliye Mahkemesi Binası A Blok 7. Kat 19 Numara 1559 Sokak No: 2 Çınarlı Mh. Konak/İZMİR
WebPortal | Mehmet H. GÖRGÜLÜ