İLÂN

   İzmir Bilirkişilik Bölge Kurulu Başkanlığımızca 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu ve 03/08/2017 tarih ve 30143 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Bilirkişilik Yönetmeliği hükümleri ile Bilirkişilik Daire Başkanlığının 29/11/2017 tarihli Bilirkişiliğe Kabule ve Bilirkişilik Başvuru Usul ve Esaslarına İlişkin Duyurusu gereğince, İzmir Bilirkişilik Bölge Kurulu Başkanlığımız yetki çevresinde oturan veya mesleki faaliyetlerini icra edenlerden, İzmir, Aydın, Manisa, Muğla, Uşak illeri dahilinde bilirkişilik görevi yapmak üzere, Bölge Bilirkişi Listesi oluşturulabilmesi için 01-11/12/2017 tarihlerinde başvuru alınmış ve 6754 sayılı Kanun gereğince Kurulumuza tanınan yetkiye istinaden gerekli incelemeler tamamlanmış ancak başvurularında eksiklik olanlara 15 günlük kesin süre verilmiş ve bu süre zarfında eksikliklerini tamamlayanlara ilişkin liste ekte yayınlanmıştır.

   Ayrıca, listelere kabul edilip, mazeret sunanlardan mazereti kabul edilenlere ilişkin de liste yayınlanmıştır.

   İzmir ilinden eksikliklerini tamamlayıp başvuruları kabul edilenler ve mazereti kabul edilenlerin yeminleri 24/01/2018 tarihinde Çarşamba günü saat 14:30 İzmir Adliyesi Sosyal Tesislerinde yaptırılacaktır.

   Aydın, Manisa, Muğla, Uşak illerinden başvuru yapan ve başvurusu kabul edilenlerin yeminleri başvuruda bulundukları adlî yargı adalet komisyonu başkanlıklarınca yaptırılacaktır. İş bu ilana esas ilgililer 6754 sayılı Kanun'un 15. Maddesine istinaden ilan tarihinden itibaren otuz gün içinde Kurulumuza itiraz edebilirler. Kabul edilenlerin yeminleri tamamlandıktan sonra en kısa sürede kesinleşen listeler güncellenip ilgililerin görevlerine başlaması sağlanacaktır.

   İlgililere hususi ve başka yolla ayrıca tebligat yapılmayacak olup, ilânen tebliğ olunur. 19/01/2018

  • Telefon, adres ve iş bilgilerinde hata ya da eksiklik olanların Başkanlığımıza müracaat etmesi gerekmektedir.
  • Başvuruları ret olup, itiraz edenler ile kabul edilip çeşitli değişiklik talebinde bulunanların evrakları incelenmeye devam etmektedir. Bilahare ilân edilecektir.EKSİKTEN KABUL OLANLAR

EKSİKTEN RET OLANLAR

MAZERETİ KABUL OLANLAR

SİTEMİZİ
 
2017 | İzmir Bilirkişilik Bölge Kurulu
Yeni Bölge Adliye Mahkemesi Binası A Blok 7. Kat 19 Numara 1559 Sokak No: 2 Çınarlı Mh. Konak/İZMİR
WebPortal | Mehmet H. GÖRGÜLÜ