İLÂN

   İzmir Bilirkişilik Bölge Kurulu Başkanlığımızca 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu ve 03/08/2017 tarih ve 30143 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Bilirkişilik Yönetmeliği hükümleri ile Bilirkişilik Daire Başkanlığının 29/11/2017 tarihli Bilirkişiliğe Kabule ve Bilirkişilik Başvuru Usul ve Esaslarına İlişkin Duyurusu gereğince, İzmir Bilirkişilik Bölge Kurulu Başkanlığımız yetki çevresinde oturan veya mesleki faaliyetlerini icra edenlerden, İzmir, Aydın, Manisa, Muğla, Uşak illeri dahilinde bilirkişilik görevi yapmak üzere, Bölge Bilirkişi Listesi oluşturulabilmesi için 01-11/12/2017 tarihlerinde başvuru alınmış ve 6754 sayılı Kanun gereğince Kurulumuza tanınan yetkiye istinaden gerekli incelemeler tamamlanmış, 29/12/2017 tarihinde ve 04/01/2018 tarihinde kabul edilenlerin listesi yayınlanmıştır.

   Ancak başvurularında eksiklik olanlara 15 günlük kesin süre verilmiş ve bu süre zarfında eksikliklerini tamamlayanlara ilişkin liste 19/01/2018 tarihinde yayınlanmış ve 24/01/2018 tarihinde ilgililerin yemini yaptırılmıştır.

   Kesinleşen iki liste birleştirilerek, yetki çevremizde bulunanan yargı mercilerin kullanımına açılmış ve ekte yayınlanmıştır.

   Yayınlanan listede, bilirkişilerin iletişim bilgileri, T.C No'ları ve kişisel diğer bilgileri, kişisel bilgilerin korunması maksadıyla yer almamakta olup, yargı mercieri Uyap sisteminden ulaşabilmektedir.

   Yayınlanan listeyle ilgili ünvan değişikliği ya da adres bilgilerine dair (uzmanlık alanı vs dışında) talepleri olanlar Başkanlığımızla irtibat sağlayabilirler.

   İlgililere hususi ve başka yolla ayrıca tebligat yapılmayacak olup, Bilirkişilik Yönetmeliğinin 39 uncu maddesi uyarınca ilânen tebliğ olunur. 31/01/2018

  • Ret listelerine yapılan itiraz işlemleri ve mazeret yeminleri incelemeleri devam etmekte olup, bilahare değerlendirme listeleri ve konuyla ilgili duyurular yine resmî internet sitemiz üzerinden yapılacaktır.İZMİR BÖLGE BİLİRKİŞİ LİSTESİ

SİTEMİZİ
 
2017 | İzmir Bilirkişilik Bölge Kurulu
Yeni Bölge Adliye Mahkemesi Binası A Blok 7. Kat 19 Numara 1559 Sokak No: 2 Çınarlı Mh. Konak/İZMİR
WebPortal | Mehmet H. GÖRGÜLÜ