İLÂN

   İzmir Bilirkişilik Bölge Kurulu Başkanlığımızca 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu ve 03/08/2017 tarih ve 30143 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Bilirkişilik Yönetmeliği hükümleri ile Bilirkişilik Daire Başkanlığının 29/11/2017 tarihli Bilirkişiliğe Kabule ve Bilirkişilik Başvuru Usul ve Esaslarına İlişkin Duyurusu gereğince, İzmir Bilirkişilik Bölge Kurulu Başkanlığımız yetki çevresinde oturan veya mesleki faaliyetlerini icra edenlerden, İzmir, Aydın, Manisa, Muğla, Uşak illeri dahilinde bilirkişilik görevi yapmak üzere, 2018 yılı Bölge Bilirkişi Listesi için gelen başvurular değerlendirilmiş,

   Başvurusu kabul edilenler, eksik belgesi bulunanlar ve reddedilenler olmak üzere 3 grupta tasnif edilmiştir.

   6754 sayılı Kanun'un 15/1. maddesi gereğince;

   26/12/2017 ve 29/12/2017 tarihinde yayınlanan ret listelerine itiraz edenler, aynı tarihte yayınlanan kabul listeleriyle ilgili uzmanlık alanı eklenmesi için talebi olanlar, 19/01/2018 tarihinde yayınlanan ve eksikten kabul edilip uzmanlık eklenmesi hususunda talebi olanlar ile aynı tarihte yayınlanıp eksikten ret olup itiraz edenlerin incelemeleri tamamlanmış olup, Kurulumuzun 20/03/2018 tarihli toplantısında alınan 2018/48 sayılı karar gereğince ilişikte yayınlanmıştır.

YEMİN

   I. İTİRAZI KABUL EDİLENLERİN YEMİNİ

   Listede, itirazı reddedilenler, kabul edilenler ve kısmen kabul edilenler olmak üzere üç ana grup bulunmakta olup, itirazı kabul edilenler ve kısmen kabul edilenler, Bilirkişi Yönetmeliğinin 44. maddesi gereğince yemin etmeye hak kazanmışlardır.

   İZMİR İLİNDEN BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN YEMİNLERİ 06/04/2018 TARİHİNDE SAAT 14:30'DA İZMİR ADLİYESİ SOSYAL TESİSLERİNDE YAPILACAKTIR.

   Geçerli bir mazereti olmayanlar hariç yemin törenine katılmayanlar için mazeret kabul edilmeyecektir.

   Diğer illerden başvuran bilirkişi adaylarının yemin törenleri, Bilirkişi Yönetmeliğinin 44/3. maddesi gereğince başvurdukları adlî yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonlarınca yaptırılacaktır. Yemin töreniyle ilgili tarih ve saati adalet komisyonları belirleyecektir.

   II. DAHA ÖNCE YEMİN ETMEYE HAK KAZANIP MAZERET DİLEKÇESİ VERENLERİN YEMİNLERİ

   Daha önce başvurusu kabul edilip, yemin törenini kaçıranlar ve Başkanlığımıza mazeret bildirerek mazereti kabul edilenlere ilişkin liste de ekte yayınlanmıştır.

   İZMİR İLİNDEN BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN YEMİNLERİ 06/04/2018 TARİHİNDE SAAT 14:30'DA İZMİR ADLİYESİ SOSYAL TESİSLERİNDE YAPILACAKTIR.

   Geçerli bir mazereti olmayanlar (belge ile ispatı zorunludur.) hariç yemin törenine katılmayanlar için mazeret kabul edilmeyecektir.

   Diğer illerden başvuran bilirkişi adaylarının yemin törenleri, Bilirkişi Yönetmeliğinin 44/3. maddesi gereğince başvurdukları adlî yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonlarınca yaptırılacaktır. Yemin töreniyle ilgili tarih ve saati adalet komisyonları belirleyecektir.

   III. 2018 YILI İÇİN BİLİRKİŞİ LİSTELERİNE KABUL EDİLİP, KATEGORİ EKLEME TALEBİ KABUL EDİLENLERİN YEMİNLERİ

   2018 yılı için başvurusu kabul edilmiş ve yemin ederek listelerde yer almış fakat kategori eklenmesi ya da değiştirilmesi talebi olanların yemin törenlerine katılmasına gerek yoktur.

KESİNLEŞECEK LİSTELERİN İLÂNI

   Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığının 09/03/2018 tarihli duyurusuna istinaden yapılacak değişiklik ve güncellemeler sonucunda, yemin ederek bilirkişi listesinde yer almaya hak kazananlar ile mevcut bilirkişi listesinde yer alıp, kategori ekleme ya da değişiklik talebi kabul edilenler, İzmir Bölge Bilirkişi Listesine bilahare eklenecek ve Başkanlığımızın resmî internet sitesinden ilân edilecektir.

İ T İ R A Z

   İş bu ilana esas Kurulumuzun 2018/48 sayılı kararına 6754 sayılı Kanun'un 15. maddesi gereğince Kurulumuza itiraz hakkı bulunmamakla birlikte, Kurulumuzun itiraz üzerine verdiği karara karşı ilan tarihinden itibaren 60 gün içerisinde İzmir idare mahkemelerine dava açılabilir.

   DAİRE BAŞKANLIĞININ 09/03/2018 TARİHLİ DUYURUSUNA İSTİNADEN YAPILACAK GÜNCELLEME TALEPLERİ

   Kurulumuza mevzuat gereğince daha önce yasal süresi içerisinde itiraz etmeyen ancak yeni yayınlanan usûl ve esaslar çerçevesinde talebi olan ve listelerde yer alan bilirkişilerin, yeni başvuru sürecini beklemeleri gerekmektedir.

   İlgililere hususi ve başka yolla ayrıca tebligat yapılmayacak olup, Bilirkişilik Yönetmeliğinin 39 uncu maddesi uyarınca ilgililere ilânen tebliğ olunur. 02/04/2018

İTİRAZ VE KABULDEN TALEPLERE DAİR SONUÇ LİSTESİ

BİLİRKİŞİ LİSTELERİNE KABUL EDİLİP YEMİN ETMEYEN VE MAZERETLERİ KABUL EDİLİP YEMİN ETMEYE TEKRAR HAK KAZANANLARA İLİŞKİN LİSTE

DAHA ÖNCE BİLİRKİŞİ LİSTESİNE KABUL EDİLİP YEMİN EDEN VE YASAL SÜRESİ İÇERİSİNDE TALEBİ KABUL GÖRENLERİN 2018 YILI BÖLGE BİLİRKİŞİ LİSTESİNE EKLENMESİ DOĞRULTUSUNDA OLUŞAN GÜNCEL LİSTE

SİTEMİZİ
 
2017 | İzmir Bilirkişilik Bölge Kurulu
Yeni Bölge Adliye Mahkemesi Binası A Blok 7. Kat 19 Numara 1559 Sokak No: 2 Çınarlı Mh. Konak/İZMİR
WebPortal | Mehmet H. GÖRGÜLÜ