İLÂN

   İzmir Bilirkişilik Bölge Kurulu Başkanlığımızca 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu ve 03/08/2017 tarih ve 30143 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Bilirkişilik Yönetmeliği hükümleri ile Bilirkişilik Daire Başkanlığının 29/11/2017 tarihli Bilirkişiliğe Kabule ve Bilirkişilik Başvuru Usul ve Esaslarına İlişkin Duyurusu gereğince, İzmir Bilirkişilik Bölge Kurulu Başkanlığımız yetki çevresinde oturan veya mesleki faaliyetlerini icra edenlerden, İzmir, Aydın, Manisa, Muğla, Uşak illeri dahilinde bilirkişilik görevi yapmak üzere, 2018 yılı Bölge Bilirkişi Listesi için gelen başvurular değerlendirilmiş,

   Başvurusu kabul edilenler, eksik belgesi bulunanlar ve reddedilenler olmak üzere 3 grupta tasnif edilmiştir.

   26/12/2017 tarihinde ve 19/01/2018 tarihinde Bölge Bilirkişi Listelesine kabul edilenlere ilişkin İzmir Bölge Bilirkişi Listesi düzenlenmiş ve resmi internet sitemizde yayınlanmış olup, bu kez de 6754 sayılı Kanun'un 15/1. maddesi gereğince;

   26/12/2017 ve 29/12/2017 tarihinde yayınlanan ret listelerine itiraz eden ve itirazı kabul edilenler ile aynı tarihte yayınlanan kabul listeleriyle ilgili uzmanlık alanı eklenmesi için talebi olanlar, 19/01/2018 tarihinde yayınlanan ve eksikten kabul edilip uzmanlık eklenmesi hususunda talebi olanlar ile aynı tarihte yayınlanıp eksikten ret olup itiraz eden ve itirazı kabul edilenler, İzmir Bölge Bilirkişi Listesine eklenerek, ilişikte yayınlanmıştır.

   Kurulumuzca hazırlanan Bölge Bilirkişi Listesinin en güncel haline, resmi internet sitemizin "Bölge Bilirkişi Listesi" sekmesinden ulaşılabilir.

   Yayınlanan listede, bilirkişilerin iletişim bilgileri, T.C No'ları ve kişisel diğer bilgileri, kişisel bilgilerin korunması maksadıyla yer almamakta olup, yargı mercileri Uyap sisteminden ulaşabilmektedir.

   Bilirkişilerin iletişim bilgilerine yargı mercileri tarafından Uyap sistemindeki "Bilirkişi Arama" sekmesinden ulaşılabilmektedir.

   İlgililere hususi ve başka yolla ayrıca tebligat yapılmayacak olup, Bilirkişilik Yönetmeliğinin 39 uncu maddesi uyarınca ilgililere ilânen tebliğ olunur. 12/04/2018

GÜNCELLENEN 2018 YILI İZMİR BÖLGE BİLİRKİŞİ LİSTESİ

SİTEMİZİ
 
2017 | İzmir Bilirkişilik Bölge Kurulu
Yeni Bölge Adliye Mahkemesi Binası A Blok 7. Kat 19 Numara 1559 Sokak No: 2 Çınarlı Mh. Konak/İZMİR
WebPortal | Mehmet H. GÖRGÜLÜ