Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  DUYURULAR

  04.03.2024
  2023 Yılı Faaliyet Raporu
  04.03.2024
  Deprem Sonucu Yapılarda Oluşan Hasarların Değerlendirilmesi, Hukuki ve Cezai Sorumluluğun Tespiti konulu 22.12.2023 tarihli konferansa ilişkin videolar sitemize eklenmiştir.
  05.01.2024
  2023 Yılı Konkordato Komiserliği Başvuru Sonuçları Hakkında Duyuru
  02.01.2024
  2024 Yılı Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesi
  19.12.2023
  Deprem sonucu yapılarda oluşan hasarların değerlendirilmesi, hukuki ve cezai sorumluluğun tespiti konulu konferans programı.
  01.12.2023
  2023 Yılı Konkordato Komiserliği Başvuruları Hakkında Duyuru
  24.11.2023
  Başkanlığımızca Eğitim Kurumlarına Denetim yapılmıştır.
  17.11.2023
  Bazı Temel ve Alt Uzmanlık Alanlarında Kayıtlı Bilirkişilere Yönelik Çevrim İçi Eğitimlere İlişkin Duyuru
  13.10.2023
  Konkordato Komiserliği Başvuru Usul ve Esaslarına İlişkin Duyuru
  20.09.2023
  Konkordato Komiserliği Temel Eğitim Kitabının Güncellenmesine İlişkin Duyuru
  20.09.2023
  Konkordato Komiserliği Eğitimlerine İlişkin Duyuru
  18.09.2023
  Bir Kısım Uzmanlık Alanlarında Kota Uygulamasının Kaldırılmasına İlişkin Duyuru 18.09.2023
  02.05.2023
  2022 Yılı Faaliyet Raporu
  15.02.2023
  Deprem Nedeniyle Yıkılan veya Ağır Hasar Gören Binalarla İlgili Delil Toplama veya Delil Tespiti Hakkında Bilirkişilik Kılavuzu
  14.12.2022
  2023 Yılı Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesi
  04.10.2022
  2022 YILI BİLİRKİŞİLİK BAŞVURUSU VE YENİLEME TALEPLERİ KISMEN VEYA TAMAMEN REDDEDİLENLERİN İTİRAZ SONUÇLARI VE YEMİNE İLİŞKİN DUYURU
  02.08.2022
  2022 Yılı Bilirkişi Listesi
  07.07.2022
  2022 YILI BİLİRKİŞİLİK BAŞVURULARI KABUL VE REDDEDİLENLER İLE YENİLEME BAŞVURUSUNDA BULUNMAYANLAR VE YEMİNE İLİŞKİN DUYURU
  26.05.2022
  2022 YILI BİLİRKİŞİLİK BAŞVURULARINDA BELGELERİ EKSİK OLANLARA İLİŞKİN DUYURU
  18.03.2022
  Bilirkişi Rapor Şablonları ve Bilirkişiler İçin Kontrol Listesi
  04.03.2022
  2022 Yılı Bilirkişilik Başvuruları İçin Ek Süre Verilmesine Dair Duyuru
  03.02.2022
  Listelerde Kayıtlı Bilirkişilerin Yenileme Taleplerine İlişkin Duyuru
  31.01.2022
  2022 Yılı Bilirkişilik Başvuru İlanına İlişkin Ek Duyuru
  26.01.2022
  2022 Yılı Bilirkişilik Başvuru İlanı
  24.12.2021
  2022 Yılı Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesi
  14.07.2021
  Anayasa Mahkemesinin Bilirkişilerin Bakacağı Aylık Dosya Sayısı İle İlgili Kararı
  01.07.2021
  01-25 Haziran 2021 Tarihlerinde Gerçekleşen Bilirkişi Başvurularına Dair Sonuç ve Yeminlere İlişkin İlan
  31.05.2021
  Bilirkişilik Temel Eğitiminden Muaf Tutulacaklara (Prof. ve Doç. Unvanına Sahip Olanlar) Dair Usûl, Esaslar Hakkında Duyuru ile Başvuru İlânı
  30.04.2021
  Tam Kapanma Tedbirlerinde Rapor Teslimi Hakkında Duyuru
  15.03.2021
  5 Mart 2021 Tarihli Bilirkişilik UYAP Ekranlarında Yapılan Güncellemeler Hakkında Duyuru
  10.02.2021
  Bilirkişilik Bölge Kurulu Kararlarının Yayınlanmasına İlişkin Duyuru
  28.12.2020
  2021 Yılı Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesi
  25.12.2020
  Konkordato Komiserliği Başvuru Sonuçları
  19.11.2020
  Bilirkişilik Yenileme Eğitimleri Hakkında Duyuru
  17.09.2020
  Konkordato Komiserliği Başvuru Usul ve Esaslarına İlişkin Duyuru
  16.04.2020
  6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu ile 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun bazı maddelerinin ve 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 63. maddesinin 2/e bendinin Anayasaya aykırı oldukları iddiası
  26.12.2019
  Başkanlığımızca Eğitim Kurumlarına Denetim yapılmıştır.
  26.11.2019
  Bilirkişi Raporlarının Hazırlanmasında Dikkat Edilmesi Gereken Bazı Hususlara Dair Açıklama
  01.07.2019
  Konkordato Komiserliği Temel Eğitiminin Usul ve Esaslarına İlişkin Genelge
  30.05.2019
  "2019 Yılı Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesi" 30/05/2019 tarihli ve 30789 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
  21.03.2019
  Bilirkişilerin Elektronik Tebligat Adreslerine İlişkin Duyuru
  20.03.2019
  Mazeret yemini ve itirazları kabul edilenlerin yeminlerinden sonra güncellenen İzmir Bölge Bilirkişi Listesi, resmî internet sitemizin "Bölge Bilirkişi Listesi" sekmesinden yayınlanmıştır.
  08.03.2019
  İtiraz Değerlendirme ve Güncellenen Bilirkişi Listesine dair ilan
  Adres

  İzmir Bölge Adliye Mahkemesi A Blok 7. Kat 19 Numara Konak/İZMİR

  Telefon

  0232 503 41 19

  E-Posta

  izmirbbkisaretadalet.gov.tr