Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  Bilirkişilik Danışma Kurulu Başkan ve Üyeleri

  Hilmi BİLGİN

  Bakan Yardımcısı

  (Başkan)

  Fuzuli AYDOĞDU

  HSK Genel Sekreteri

  (Üye)

  Niyazi ACAR

  Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürü

  (Üye)

  Aytekin SAKARYA

  Ceza İşleri Genel Müdürü

  (Üye)

  Fatma Feyza ŞAHİN

  Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Üyesi

  (Üye)

  Sami ÖZTÜRK

  Yargıtay 15. Ceza Dairesi Üyesi

  (Üye)

  Ahmet Yahya ÖZDEMİR

  Danıştay 8. Dairesi Üyesi

  (Üye)

  Adil MEMİŞ

  Danıştay 4. Dairesi Üyesi

  (Üye)

  Prof. Dr. Faruk AŞICIOĞLU

  İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa/Adli Tıp Enstitüsü Müdürü

  (Üye)

  Prof. Dr. Hasan AYRANCI

  Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü

  (Üye)

  Prof. Dr. Lütfiye DURAK ATA

  İstanbul Teknik Üniversitesi Bilişim Enstitüsü Müdürü

  (Üye)

  Mahmut KALEMCİ

  Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 10. Hukuk Dairesi Üyesi

  (Üye)

  Esat TOKLU

  Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı

  (Üye)

  Musa YÜCEL

  Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili

  (Üye)

  Emriye BAKOĞLU

  Ankara 8. Ticaret Mahkemesi Başkanı

  (Üye)

  Şenel ALTINAY

  Ankara Batı 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı

  (Üye)

  Ayşe BAYRAK

  Ankara 8. İdare Mahkemesi Başkanı

  (Üye)

  Gönül SAYIN

  Ankara 6. Vergi Mahkemesi Başkanı

  (Üye)

  Doç.Dr. Yalçın BÜYÜK

  Adli Tıp Kurumu Başkanı

  (Üye)

  Erkut BEYDAĞLI

  TÜBİTAK Başuzman-Araştırmacı

  (Üye)

  J. Alb.Mustafa MERCAN

  Jandarma Genel Komutanlığı Kriminal Daire Başkanlığı
  Kriminal Laboratuvar Amiri

  (Üye)

  Cengiz BATI

  Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanı

  (Üye)

  Av. Hakan CANDURAN

  Türkiye Barolar Birliği

  (Üye)

  Niyazi KARADENİZ

  TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi

  (Üye)

  Ali Haydar YILDIRIM

  Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler
  ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği

  (Üye)

  Sarp KALKAN

  Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Genel Sekreter Yardımcısı

  (Üye)

  Av. Uğur Tunca TURGAY

  Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu

  (Üye)

  Prof. Dr. Aysun BALSEVEN ODABAŞI

  Türk Tabipleri Birliği

  (Üye)

   

    
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
  Adres

  İzmir Bölge Adliye Mahkemesi A Blok 7. Kat 19 Numara Konak/İZMİR

  Telefon

  0232 503 41 19

  E-Posta

  izmirbbkisaretadalet.gov.tr